Veranstaltungen


Freitag, 9. September 2022, 19.00 h            Taizégebet

Freitag, 14. Oktober 2022, 19.00 h               Kino & Kirche

Freitag, 11. November 2022, 19.00 h           Friedensgebet

Freitag, 9. Dezember 2022, 19.00 h             Taizégebet

Nach oben